Aktivnosti

Najnoviji podaci o aktivnostima CUMU

Memorandum sa NUMUS-om

Na marginama Kongresa neurologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem potpisan je Memorandum o saradnji sa Nacionalnim udruženjem za moždani udar Srbije (NUMUS). Memorandum su potpisali dr Sandra Vujović (predsjednica CUMU) i doc. dr Željko Živanović (zastupnik NUMUS). 

Memorandum predviđa, između ostalog i:

- međusobno obavještavanje o stručnim, naučnim, edukativnim i drugim događajima;
- aktivno učešće predstavnika oba udruženja na gorenavedenim događajima;
- zajedničku organizaciju simpozijuma posvećenog CVB, jednom u 4 godine, sa rotirajućom državom domaćinom;
- spremnost za učešće u naučno-istraživačkim projektima;
- izradu zajedničkih stručnih, naučnih i društveno-popularnih publikacija u vezi sa CVB. 

Sesija o CVB na Kongresu neurologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem

Na Kongresu neurologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem (22-25. februar 2024. godine), održanom u Hotelu Avala u Budvi, u koorganizaciji Udruženja neurologa Crne Gore i Crnogorskog udruženja za moždani udar, održana je i naučna sesija posvećena cerebrovaskularnim bolestima. Na sesiji su održana sljedeća predavanja:

Indikacije za reperfuzione terapije u AIMU - dr Sandra Vujović (CG)

AIMU iz ugla interventnog radiologa - dr Darko Radinović (CG)

Liječenje akutnog moždanog udara - antiedematozna terapija i opšte mjere - prof. dr Dejana Jovanović (SRB)

Uloga ultrazvučne dijagnostike u AIMU - dr Ivana Šoć (CG)

Dvojna antiagregaciona terapija u sekundarnoj prevenciji AIMU - doc. dr Željko Živanović (SRB)

Antikoagulantna terapija u sekundarnoj prevenciji AIMU - doc. dr Marjana Vukićević (SRB)
 

CUMU učestvovao u Danima nauke i inovacija 2023

U okviru manifestacije Dani nauke i inovacija 2023, u organizaciji Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore, Crnogorsko udruženje za moždani udar (CUMU) je organizovalo radionicu pod nazivom Šta (ne) znamo o moždanom udaru?

Polaznici radionice bili su srednjoškolci, učenici JU Gimnazije ,,Slobodan Škerović'' iz Podgorice i JU Stručna medicinska škola Podgorica.

CUMU postao član ESO

Crnogorsko udruženje za moždani udar (CUMU) postalo je član European Stroke Organisation (ESO)