KONGRES NEUROLOGA CRNE GORE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM 2024
Budva, Hotel Avala, 22-25. februar 2024. godine

 

Uvažene koleginice i kolege, 

 

Udruženje neurologa Crne Gore (UNCG) i Crnogorsko udruženje za moždani udar (CUMU) organizovaće Kongres neurologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem pod nazivom Izazovi savremene neurologije. Mjesto održavanja Kongresa je Hotel Avala, Budva, a vrijeme održavanja Kongresa 22-25. februar 2024. godine.

 

Teme Kongresa su: Cerebrovaskularne bolesti, Demijelinizacione bolesti, Epilepsije, Periferni nervni sistem, RIjetke neurološke bolesti, Glavobolje i druga bolna stanja, Neurodegenerativne bolesti, a u okviru Kongresa će se održati i Simpozijum mladih neurologa kao i Simpozijum medicinskih sestara i tehničara.

 

Dobro došli!